¿En què podem ajudar-vos?

Podem revitalitzar de dalt a baix la vostra capacitat de gestió, ajudar-vos en la confecció de les obligacions tributàries o en la notificació per mitjà de sistemes telemàtics, oferir-vos noves vies de relació amb altres administracions públiques, amb els contribuents o amb els ciutadans i ciutadanes.

Les possibilitats pràctiques que l’ús telemàtic ofereix al ciutadà són múltiples: consulta del padró municipal, sol·licitud de documents, pagament d’impostos, consultes per webcam, signatura electrònica i moltes altres que us interessi adaptar. El ventall és també enorme per a l’Administració: consulta de bases de dades d’altres organismes oficials -Seguretat Social, Generalitat, Diputació, consells comarcals-, correspondència interna, instàncies oficials, exteriorització de la gestió i un llarg etcètera.