¿En què podeu ajudar-nos?

Apeiron Software i els nostres clients formem un mateix equip. Juguem en el mateix camp. Les vostres idees i suggeriments han de contribuir a millorar els productes. La vostra intervenció és fonamental per assolir el dinamisme i l’actualització permanent que volem imprimir als nostres programes. Vosaltres sereu els primers beneficiaris d’aquesta col·laboració i n’obtindreu un rendiment immediat a la feina diària. Els programes informàtics han d’estar al vostre servei. No pas vosaltres al seu!

Volem treballar amb franca companyonia amb les entitats i els col·lectius professionals que treballen diàriament o tenen una relació estreta amb la gestió municipal. La nostra intenció és obrir canals de relació amb associacions o grups interessats a millorar les eines amb què s’enfronten a les tasques diàries.