¿Què us venem?

Us venem un producte bo, innovador i adaptable a les vostres necessitats. Però també un servei permanent de suport i resolució de dubtes. El nostre programari garanteix la gestió eficaç de totes les dades pròpies dels ens locals i altres organismes.

Us facilitem les eines per fer més directes, eficaces, senzilles i còmodes les relacions entre l’Administració i l’administrat. Anem unes passes més enllà de la simple base de dades. El nostre territori és l’enginyeria administrativa de processos. La fita que ens proposem és la integració i simplificació de moltes gestions i molts procediments, sovint embullats i complexos, que fan perdre temps i paciència. La tecnologia i la informàtica us han de simplificar la vida, no pas abandonar-vos enmig d’un laberint inextricable.

Us oferim programaris dinàmics, capaços d’assumir constants millores i revisions en funció de les vostres necessitats de funcionament, de la capacitat dels equips o dels canvis de legislació. Els nostres programes no us quedaran obsolets en quatre dies. Us evitaran errades i duplicitats. I el servei d’assistència que us oferim no us deixarà mai penjats.