Aplicacions auxiliars

 

 

Arxiu digital

El mòdul d’accés i gestió de l’arxiu digital permet a les aplicacions d’Apeiron Software gestionar de forma transparent documents digitals.

Gestor d’institucions

El gestor d’institucions és una aplicació auxiliar del registre de documents que permet gestionar les dades de contacte de les diferents institucions amb les quals l’ajuntament manté contacte.