Arxiu digital

El mòdul d’accés i gestió de l’arxiu digital permet a les aplicacions d’Apeiron Software gestionar de forma transparent documents digitals.

L’arxiu digital és un magatzem centralitzat de documentació on totes les aplicacions d’Apeiron Software poden emmagatzemar documents i accedir a aquells que els corresponguin. El fet de disposar d’aquest magatzem centralitzat de documentació proporciona un seguit de funcionalitats molt interessants a les aplicacions:

Funcionalitats de l’aplicació:

 • Si un document necessita ser accessible des de més d’una aplicació només cal una copia del document, que podrà ser referenciat per totes les aplicacions que el necessitin.
 • Les aplicacions poden importar documents digitalitzats per altres aplicacions sense necessitat de tornar a digitalitzar el document original.
 • Un sol mòdul centralitza tota la funcionalitat de gestió de documents, d’aquesta manera qualsevol modificació es propaga automàticament a totes les aplicacions.
 • És possible guardar més d’una versió d’un mateix document, per mantenir un històric de l’evolució del document.
 • El mòdul permet importar documents a partir de diferents origens:
  • Documents ja existents en formats digitals (PDF, Word, Excel, etc..).
  • Documents digitalitzats al moment utilitzant l’escanner.
  • Documents emmagatzemats en arxius externs (arxiu de factures de telefònica, etc…).
  • Documents ja emmagatzemats a l’arxiu digital per altres aplicacions.
 • Es poden classificar els documents utilitzant 3 nivells segons tipus de document, subtipus de document i nom del document. Tots els camps són configurables per l’usuari.
 • Els documents es poden emmagatzemar com a documents annexos a altres documents.
 • Es poden cercar els documents per qualsevol de les metadades introduïdes durant el procés d’emmagatzematge.

Captures de pantalla: