Gestió tributària

 

Gestió de Cementiris

El programa de gestió de cementiris permet gestionar els cementiris de forma ràpida i eficaç, augmentant l’eficiència i disminuint la feina que comporta la gestió.

IVTM

L’aplicació que presentem permet la gestió tributària de l’impost de vehicles a partir d’un programa senzill i adaptat a les necessitats dels usuaris del món local.

Proveïment d’aigua

El programa per a la gestió del proveïment d’aigua d’Apeiron Software és l’eina ideal per gestionar un servei de proveïment d’aigua degut a la seva facilitat, agilitat i potència.

Taxa clavegueram

El programa per a la gestió de la taxa de clavegueram facilita a l’ajuntament la gestió de la taxa que li permet oferir un servei tant necessari com aquest.

Taxa de recollida de residus

El programa per a la gestió de la taxa de recollida de residus facilita a l’ajuntament la gestió de la taxa que li permet oferir un servei tant necessari com aquest.