Recaptació

L’aplicació de recaptació permet gestionar tot els procés de recaptació que realitza l’entitat de forma senzilla i eficaç, centralitzant en un sol lloc la recaptació de tots els tributs i taxes que l’entitat gestiona.

L’aplicació de recaptació permet gestionar de forma senzilla i eficaç el procés de recaptació que realitza l’entitat, centralitzant en un sol lloc la recaptació de tots els tributs i taxes que l’entitat gestiona.

També és possible recaptar els tributs utilitzant diferents formats d’intercanvi bancari en funció de les necessitats de l’entitat. Amb el “quadern 19” es poden remetre a l’entitat bancària els rebuts que els contribuents tenen domiciliats i amb el “quadern 60” l’ajuntament dóna informació a l’entitat en relació als rebuts no domiciliats de manera que els ciutadans poden pagar-los utilitzant diverses alternatives:

  • Pagament a la finestreta de qualsevol entitat bancària col·laboradora.
  • Pagament dels rebuts en caixers automàtics com els de la xarxa ServiCaixa, gràcies a la utilització de codis de barres.
  • Pagament mitjançant banca electrònica.

L’aplicació està dissenyada per facilitar la gestió de la informació per part de l’ajuntament, així com per proporcionar les eines necessàries per oferir el millor servei al ciutadà.

Funcionalitats de l’aplicació:

Es poden destacar:

  • Imprimir els rebuts de qualsevol dels tributs o conceptes que l’entitat gestioni.
  • Imprimir el llistats de contribuents, altes i baixes introduïdes durant un període, etc.
  • Recaptació dels rebuts, permetent exportar dades en fitxers Excel i possibilitant la clàssica acció de “combinar correspondència” amb un processador de texts.
  • Generació dels fitxers bancaris “quadern 19” per portar a les entitats financeres els rebuts domiciliats.
  • Tramitació de les certificacions de descobert i providències d’apressament en relació als rebuts que no s’han satisfet durant el període voluntari.
  • Imprimir els documents més habituals en la gestió quotidiana de la recaptació.
  • Gestió del format d’intercanvi bancari CSB 60.

Captures de pantalla