Requeriments

Sistemes operatius suportats

Aplicació Servidor
Windows XP SP3 Si (1) Si (1) (2)
Windows Vista Si (1) Si (1) (2)
Windows 7 Si (1) Si (1) (2)
Windows 8 Si (1) Si (1) (2)
Windows 10 Si Si (2)
Windows Server 2003 / 2003 R2 Si (1) Si (1)
Windows Server 2008 / 2008 R2 Si (1) Si (1)
Windows Server 2012 / 2012 R2 Si (1) Si (1)
Windows Server 2016 Si Si

(1) Aquesta versió de Windows ja no rep suport per part de Microsoft, per tant, es desaconsella el seu us ja que no s’actualitza i pot suposar un risc de seguretat.
(2) Aquesta versió de Windows no està pensada per funcionar com a servidor. Tot i que la versió Express de SQL Server funciona en aquesta versió de Windows, el més aconsellable és disposar d’un servidor amb Windows Server.

Servidor de base de dades

Les aplicacions d’Apeiron Software poden funcionar amb les versions Express de SQL Server, però amb les limitcions de rendiment que imposen aquestes versions.

Express Standard o superior
SQL Server 2005 Si
Mida màxima Base dades: 4 GB
1 sol processador físic(fins a 4 nuclis)
(1)
Si (1)
SQL Server 2008 Si
Mida màxima Base dades: 4 GB
1 sol processador físic(fins a 4 nuclis)
(1)
Si (1)
SQL Server 2008 R2 Si
Mida màxima Base dades: 10 GB
1 sol processador físic(fins a 4 nuclis)
(1)
Si (1)
SQL Server 2012 Si
Mida màxima Base dades: 10 GB
1 sol processador físic(fins a 4 nuclis)
(1)
Si (1)
SQL Server 2014 Si
Mida màxima Base dades: 10 GB
1 sol processador físic(fins a 4 nuclis)
(1)
Si (1)
SQL Server 2016 Si
Mida màxima Base dades: 10 GB
1 sol processador físic(fins a 4 nuclis)
Si
SQL Server 2017 Si
Mida màxima Base dades: 10 GB
1 sol processador físic(fins a 4 nuclis)
Si

(1) Aquesta versió de SQL Server ja no rep suport per part de Microsoft, per tant, es desaconsella el seu us ja que no s’actualitza i pot suposar un risc de seguretat.