Registre de decrets

L’aplicació de gestió del registre de decrets d’Apeiron Software permet registrar i gestionar els actes administratius que dicta l’alcalde o alcaldessa de forma ràpida senzilla i eficaç.

L’aplicació permet portar el registre de decrets, de manera que la utilització de les noves tecnologies sigui real i efectiva, simplificant al màxim aquesta tasca amb tots els avantatges que representa quan cal practicar cerques.

Cada anotació assigna una referència de registre i permet estampar un segell indicatiu del número i la data en què es practica l’anotació.

El registre de decrets d’Apeiron Software permet associar un document digitalitzat a les anotacions i d’aquesta manera recuperar els decrets és una feina senzilla, sense necessitat de disposar del document físic, que potser ja fa mesos que s’ha dipositat a l’arxiu municipal. Quan cal veure un decret no és necessari anar a buscar l’expedient o consultar el llibre de decrets passant les pàgines d’una en una fins que es localitza el document que interessa. Tant sols cal consultar el registre de decrets i visualitzar el document que interessa en cada cas.

Fins i tot, si l’usuari disposa de les eines de signatura electrònica pot signar digitalment el document que genera des del seu processador de textos i quan li calgui podrà visualitzar-lo des del registre de decrets, amb les garanties d’autenticitat que la normativa li reclama.

El registre de decrets que presentem permet l’adaptació de processos administratius a l’ús de les noves tecnologies i substitueix la gestió del clàssic llibre manual. És senzill, intuïtiu i disposa de les funcionalitats necessàries per aconseguir els objectius d’eficiència i eficàcia.

L’aplicació permet una integració total amb el registre d’expedients , aprofitant les dades introduïdes al registre i associant l’anotació a l’expedient que li correspongui. També permet la integració amb el registre de documents i el gestor de correu.

Per facilitar a l’usuari la tasca d’enviar a l’administració de l’estat una copia dels decrets registrats, tal i com indica l’article 56 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el programa permet generar l’ofici de tramitació del decrets a l’administració, registrant-lo directament i emetent els impresos de correus en relació al seu enviament per carta certificada i amb acús de rebut.

Funcionalitats de l’aplicació

Es poden destacar:

  • Registrar els decrets que es dicten (altes, baixes i modificacions).
  • Imprimir el segell de registre en el document.
  • Consultar les anotacions practicades.
  • Confeccionar els llistats dels llibres amb la corresponent portada i diligència, quedant a punt per a la seva enquadernació.
  • Digitalitzar els decrets, guardar-los en un arxiu digital i visualitzar-los.
  • Les noves funcionalitats que s’afegeixin es posaran a disposició dels usuaris.
  • L’accés a l’aplicació es pot restringir per usuari o per grups d’usuaris.

Captures de pantalla