Registre de documents

L’aplicació de registre de documents d’Apeiron Software s’ha desenvolupat pensant en facilitar i agilitzar els procés de registre dels documents que entren i surten de l’entitat, possibilitant també la seva digitalització per tal d’agilitzar la cerca d’informació per part de l’usuari.

El registre de documents permet estampar de forma automàtica el segell de registre d’entrada o sortida mitjançant l’impressora i s’integra amb la resta d’aplicacions d’Apeiron software, permetent que aquestes registrin documents de forma automàtica i transparent per a l’usuari.

Seguint la política d’Apeiron Software de facilitar al màxim la feina de l’usuari, l’aplicació del registre de documents permet realitzar pre-registres dels documents de sortida. D’aquesta manera l’aplicació que generi el document, o el mateix usuari, pot entrar la informació referent al document, aconseguint així que la persona encarregada del registre de documents es limiti a estampar el segell de sortida, sense preocupar-se del contingut del document.

Com totes les nostres aplicacions, el registre de documents s’integra de forma fàcil i senzilla amb la resta d’aplicacions d’Apeiron Software, permetent per exemple, treballar de forma conjunta amb el registre d’expedients per arxivar els documents entrants i sortints en els corresponents expedients, o facilitant la funcionalitat de registrar documents d’entrada i sortida a la resta d’aplicacions d’Apeiron Software.

Funcionalitats de l’aplicació

Es poden destacar

 • Registrar els documents que entren i surten de l’entitat (altes, baixes i modificacions).
 • Registrar dades de més d’un remitent o destinatari quan sigui necessari, així com del representant i/o persona representada.
 • Guardar copia digitalitzada dels documents registrats i dels seus documents annexos.
 • Assegurar la integritat i autenticitat dels documents mitjançant la signatura electrònica.
 • Impressió mecanitzada del segell de registre en el document.
  • Impressió del segell en el document registrat utilitzant una impressora matricial
  • Impressió del segell en una etiqueta autoadhesiva
  • Estampar el segell directament al document en format PDF.
 • Emissió del justificant de recepció.
  • Imprimir justificant en paper per entregar al remitent.
  • Enviar notificació de recepció/emissió mitjançant correu electrònic
  • Enviar notificació de recepció/emissió mitjançant missatge SMS a un telèfon mòbil.
 • Notificar la recepció o emissió de documents a persones interessades dins la mateixa entitat.
  • Mitjançant correu electrònic o missatge SMS.
  • Notificació interna utilitzant el gestor de tasques.
 • Iniciar tasca de seguiment de qualsevol document registrat.
 • Consultar les anotacions practicades.
 • Exportar les consultes a fitxer Excel o PDF.
 • Configurar les columnes visibles en les pantalles de cerca.
 • Confeccionar els llistats dels llibres amb la corresponent portada i diligència,quedant a punt per a la seva enquadernació.
 • Generar els impresos més característics relacionats amb l’aplicació.
 • Integrat en el registre d’expedients, permetent classificar l’assentament en funció del tipus de document, registrar expedients aprofitant les dades introduïdes en el registre, associar l’anotació a un expedient prèviament obert.
 • Relacionar l’anotació entre el registre d’entrada i sortida.
 • Familiaritzar-se amb el conveni de Finestreta única impulsat pel Ministeri d’Administracions Públiques.
 • Consultar la normativa jurídica aplicable.

Captures de pantalla: