Serveis municipals

 

 

Cens d’animals

El programa del Cens d’animals d’Apeiron Software permet gestionar el cens d’animals del municipi de forma senzilla al mateix temps que facilita l’intercanvi d’informació amb l’administració.

Gestió de la piscina

L’aplicació informàtica que us presentem pretén resoldre d’una manera senzilla les necessitats que planteja la gestió d’una piscina municipal. Es tracta de disposar d’una eina que permeti gestionar les figures tarifàries que en cada cas tingui establertes la corporació.

Llar d’infants

L’aplicació Gestió de la Llar Infantil permet gestionar tota la informació referent al funcionament general d’una llar d’infants de manera senzilla i eficaç.